• 7 décembre 2018

    70 år med Menneskerettighetserklæringen

    Menneskerettighetserklæringen, vedtatt i Paris 10. desember 1948, danner grunnlaget som alle internasjonale mekanismer bygger på i arbeidet med å forsvare menneskerettighetene. For Frankrike er dette 70års jubileet en mulighet til å minnes om at menneskerettighetene må vernes om og styrket over verden.

    Nyheter

    Hvor finner du oss?

    Forstørr kartet