• 14 janvier 2020

    Frankrikes engasjement i Sahel

    Sammen med sine internasjonale og europeiske partnere, støtter Frankrike Sahel-landene i deres innsats mot terrortrusler, klimaendringer og befolkningsvekst.

    Nyheter