50år siden Français René Cassin ble tildelt Nobels Fredspris [fr]

Siden den aller første utdelingen av Nobels Fredspris i 1901 har 10 av vinnerne vært franske; 9 personer og én organisasjon. Blant disse, finner vi menneskerettighetsforsvareren René Cassin, som mottok Fredsprisen for akkurat 50 år siden i år.

Menneskeettighetserklæringen, har også jubileum og fyller 70 år. Den ble skrevet av Menneskerettighetskommisjonen der franske René Cassin, jurist og diplomat, var medlem.

René Cassin, en av forfatterne bak den universelle menneskerettighetserklæringen

JPEG Den universelle menneskerettighetserklæringen ble vedtatt av FN den 10. desember 1948 i Palais de Chaillot i Paris. Teksten tillegger individuelle rettigheter absolutt overlegenhet gjennom å « kunngjøre menneskeheterettigheters dominans i forhold til alle de andre (rettighetene), og ovenfor enher sosial gruppering uansett tilhørighet». I denne teksten lykkes René Cassin med å knytte økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter til de grunnleggende sosiale og politiske rettighetene. I tillegg ansees Cassin som drivkraften bak at formuleringen av den universelle erklæringen gjelder individuelle rettigheter, ikke bare signaturstatenes rettigheter.

Alle mennesker er født frie og likestilte både i verdighet og i lov. De er utstyrt med fornuft og samvittighet, og må behandle hverandre i brorskapens ånd

Takket være René Cassin finner vi de universelle prinsippene (frihet, likhet og brorskap) konservert i den aller første artikkelen i erklæringen fra 1948 (slik som i den fra 1789): “Alle mennesker er født frie og likestilte både i verdighet og i lov. De er utstyrt med fornuft og samvittighet, og må behandle hverandre i brorskapens ånd.” Gjennom sin universelle karakter, øver erklæringen fortsatt den dag i dag en kraftig moralsk innflytelse.

Som jusprofessor, Frankrikes repesentant i Folkeforbundet (1924-1938) og medlem av Frie Frankrike (eksilregjeringen til Charles de Gaulle under andre verdenskrig), ble han også utnevnt som Frankrikes representant til Europarådet. Her bidro han særlig i arbeidet med å etablere den Europeisk menneskerettighetskonvensjonen i 1950, og hadde stort engasjement for avskaffelsen av tortur og slaveri. Han ble så medlem av det Konstitusjonelle råd i 1960, og deretter president for den Europeiske menneskerettighetsdomstolen i 1965.

Tildelingen av Nobels fredspris til René Cassin i 1968

I 1968 mottok René Cassin Nobels fredspris av den Norske nobelkomitéen. Under utdelingsseremonien i Oslo 10. desember, erklærte Presidenten av Den norske nobelkomité, Aase Lionæs:
“It is his respect for human worth, irrespective of nationality, race, religion, sex, or social position, which animates Professor Cassin’s life and work. And it is primarily for his contribution to the protection of human worth and the rights of man, as set forth in the Universal Declaration of Human Rights, that the Nobel Committee of the Norwegian Parliament today awards the Nobel Peace Prize to Réne Cassin.” (https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1968/ceremony-speech/)

Réné Cassin, som var kommet til Oslo for anledningen, mottok prisen I Universitetsaulaen med den Norske kongefamilien på første rad:
“Stående foran det enorme oppgaven som gjenstår, kan en nobelprisvinner ikke annet enn å søke etter nye kilder til mot blant handligene til hans berømte forgjengere av ulike nasjonaliteter som har arbeidet for folks brorskap: statsmenn, tenkere, opinoinsledere og religiøse”. (https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1968/cassin/acceptance-speech/)

Videoarkiver

  1. Kanalen ORTF hadde en sending fra seremonien i Oslo 10. desember 1968 :
  1. Hele seremonien er også tilgjengelig på NRK : https://tv.nrk.no/serie/nobels-fredsprisutdeling/1968/FREP68001468/avspiller (René Cassin holder tale fra 46 min)

For mer informasjon

  1. Menneserettighetserklæringen i sin helhet på FNs hjemmesider
  2. Listen over de franske Nobels fredsprisvinnerne finner du her :
    www.ina.fr

publisert den 10/12/2018

Til toppen av siden