Bli kjent med Den franske skolen i Oslo og fransk-norske Samuel [fr]

På Frogner i Oslo ligger Den franske skolen, Réné Cassin. Skolen følger det franske skolesystemet, men det legges vekt på at det er en internasjonal skole, som er åpen for alle.

Midt i hjertet av Frogner, i Skovveien 9, ligger Den franske skolen i Oslo. Skolen flyttet inn i disse lokalene på begynnelsen av 80-tallet sammen med den engelske, men tok over begge byggene 1994. Samme år ble den oppkalt etter René Cassin, den franske juristen som vant Nobels fredspris i 1968 for sitt arbeid med menneskerettigheter.

Med ca 550 elever fra rundt 50 ulike nasjoner, er skolen i dag kjent for å ha et unikt multikulturelt miljø og det tilbys undervisning i norsk, fransk, engelsk, spansk og tysk. Den franske skolen i Oslo følger det franske skolesystemet, men det legges vekt på at det er en internasjonal skole, som er åpen for alle og man trenger ikke kunne fransk på forhånd. Elevene ved skolen oppnår dessuten noen av de beste faglige resultatene i landet.

Baccalauréat-eksamnene (avsluttende prøver på videregående) er over og vi møter 17 år gamle fransk-norske Samuel i hovedbygget. Han er akkurat ferdig med siste året og har planer om å studere jus i Montpellier til høsten.

JPEG

Kan du fortelle litt om hvordan det er å være elev ved Den franske skolen i Oslo?

Jeg har gått her siden jeg var 9 år gammel, så mesteparten av utdannelsen min så langt har jeg tatt her. De to siste årene har jeg gått spesialiseringen for samfunnsvitenskap og økonomi (ES). Det jeg har satt spesielt stor pris på med Den franske skolen, er at den er middels stor. Vi er mellom 20-25 elever i hver klasse og dette gjør at vi blir veldig sammensveiset. Det er generelt et godt sosialt miljø her og vi får god oppfølging av lærerne fordi vi har de i så mange år.

Hva tenker du å gjøre videre nå som du er ferdig med videregående?

Jeg har kommet inn på bachelor-studiet i jus i Montpellier. Familien min har tilknytning til byen, derfor valgte jeg å dra akkurat hit. Hva jeg skal gjøre etter det, har jeg ikke bestemt meg for enda. Grunnen til at jeg valgte å reise til Frankrike for å studere er jo at jeg er vant til det franske systemet. Jeg kunne ha søkt meg inn på et universitet i Norge også, men for meg blir det mest naturlig å dra til Frankrike.

Tror du at det at du kan fransk vil gi deg fordeler i forbindelse med studier og fremtidig karrière?

Å kunne språk er jo alltid nyttig, uansett. Jeg vet ikke hvilket fagfelt jeg ender opp med å jobbe med, men for meg er det viktig å være mobil og jeg håper jeg får reist mye. Det har uten tvil vært gunstig å lære fransk innenfor rammene av Den franske skolen i Oslo. Fra ung alder har det meste foregått på fransk, både i klasserommet og sosialt. Alle vennene mine snakker fransk, men det hender vi slår over på norsk med de som kan det òg. Det er veldig mange internasjonale elever på skolen så det snakkes veldig mange språk i skolegården. Disse to aspektene, språket og kulturen, tror jeg at jeg vil dra stor nytte av i fremtiden.

***

For mer informasjon om Den franske skolen i Oslo, se deres hjemmesider her.

For mer informasjon om høyere utdanning i Frankrike, se nettsidene til Campus France her.

JPEG

publisert den 27/06/2018

Til toppen av siden