Delta på klima-quiz og vinn en sykkel! [fr]

Frankrikes, Storbritannias og Tysklands ambassader og EUs delegasjon til Norge inviterer deg til å bli med på vår felles klimaspørrekonkurranse, i anledning Climate Diplo Day den 17. juni.

Slik går du frem:

1. Last ned quizen - du finner den som pdf-dokument under. Quizen består av 23 spørsmål og et tilleggsspørsmål. Skriv opp bokstaven som står bak hvert riktige svar – disse bokstavene fører frem til fem løsningsord som danner en oppfordring til oss alle.

2. I tillegg må du svare på ekstraspørsmål som står helt nederst i quizen.

3. Løsningsordet og svaret på ekstraspørsmålet sender du til klimadiplomati@oslo.diplo.de innen 1. juni 2015.
PDF - 345.3 ko
Klima-quiz (leveres innen 1. juni) (PDF - 345.3 ko)

Blant premiene vanker det ulike typer sykkelgavekort. Vinnerne vil bli trukket ut og informert i begynnelsen av juni. Premieoverrekkelsen finner sted i Oslo 17. juni 2015.

Vi ønsker deg bonne chance, viel Erfolg og good luck!

**************************************************************************************************************************************

Hva har klimaendringene med utenrikspolitikk å gjøre?
Klimaendringene er en av vårt århundrets største utfordringer. De utgjør fare for internasjonal velstand og sikkerhet. Allerede i 2011 konstaterte FNs sikkerhetsråd under tysk presidentskap at klimaendringene kan ha sterke sikkerhetspolitiske implikasjoner. Derfor er det en sentral utenrikspolitisk utfordring, ikke bare for enkeltstater, men for det internasjonale samfunnet som helhet å sikre internasjonal handling på dette området.

Konsekvenser av at klimaet forandrer seg er allerede merkbare flere steder i verden, blant annet gjennom ekstremvær som får store konsekvenser for menneskeliv og økonomier. Flomfaren har økt mange steder som følge av at havnivået stiger. Uten bærekraftige felles tiltak vil disse følgene av klimaendringene kunne få stor innvirkning på vår måte å leve på.

De økonomiske og handelsmessige mulighetene som byr seg gjennom omstilling til en karbonfattig fremtid er vesentlige: jo raskere vi handler, desto større blir fordelene. Investerer vi i lavkarbon tidsnok, skaper vi i tillegg nye jobber og vekst og reduserer de langsiktige kostnadene som følger med utslippsreduksjon og tilpassing til klimaendringene.

Utfordringenes dimensjoner har vært det vært diskutert og forhandlet om i og utenfor FN i mange år. Men landene har forpliktet seg til å komme frem til en bindende global avtale angående klimaendringene innen desember 2015, og derfor vil vi intensivere vårt diplomatiske arbeid for å forstå andres prioriteringer og for å bygge en felles basis.

FNs 21. klimakonferanse i Paris 2015
For tiden pågår intense forberedelser - over hele verden - til FNs 21. klimakonferanse, COP21, som skal finne sted i Paris fra 30. november til 11. desember i år. Der vil verdens ledere samarbeide om en ny klimaavtale som skal gjelde fra 2020, når Kyotoavtalen utgår.

Til sammen er det ventet 40.000 deltakere til konferansen - deriblant delegater fra de enkelte land og oberservatører. Konferansen blir det største diplomatiske arrangementet som har funnet sted i Frankrike og en av de største klimakonferansene som noengang har vært organisert.

For første gang er målsetningen å komme frem til en universell og bindende avtale som vil sette oss istand til å motvirke klimaendringer på en effektiv måte og å sette fart i overgangen mot et lavkarbon-samfunn og en økonomi som tærer minst mulig på ressursene.

For å oppnå dette må vi redusere drivhusgass-utslippene slik at den globale oppvarmingen holdes under 2°C og sørge for at samfunnet tilpasser seg klimaforandringene vi til enhver tid har. Samtidig er det viktig å ta hensyn til hvert enkelt lands behov og kapasiteter.

Den nye klimaavtalen skal tre ikraft i 2020 og må derfor være bærekraftig, slik at den gir rom for langsiktige forandringer. Les mer om klimakonferansen ved å følge linken nederst i høyre kolonne.

publisert den 07/05/2015

Til toppen av siden