Den franske republikkens Menneskerettighetspris 2019 er åpen for søknader (frist 14. oktober!) [fr]

Hvert år deler Frankrike ut Menneskerettighetsprisen med formål å anerkjenne det sivile samfunnets viktige rolle i å fremme og beskytte menneskerettigheter rundt om i verden.

JPEG

Prisen ble opprettet i 1988 og administreres av Frankrikes nasjonale rådgivende utvalg for menneskerettigheter (CNCDH), med mandat fra den franske statsministeren. Hvert år deles det ut en pengepremie til vinnerne; 70 000 euro som fordeles på fem vinnerkandidater som velges ut av en jury. Prisutdelingen finner sted i Paris rundt 10. desember, FNs Menneskerettighetsdag.

Menneskerettighetsprisen deles ut for å hedre individuelle eller kollektive menneskerettighetsprosjekter, uten hensyn til nasjonalitet eller landegrenser.

Fremgangsmåte

 1. . Kandidaten beskriver prosjektet han/hun/de ønsker å gjennomføre i et brev. Dette må også inneholde en økonomisk evaluering av prosjektet. Hvis det er snakk om en organisasjon, må det legges ved en beskrivelse av organisasjonen. HUSK å legge ved kontaktinformasjon, postadresse og bankinformasjon. Det endelige søknadsbrevet må skrives på fransk.
 2. Søker fyller ut dette skjema:
  PDF - 467.9 ko
  Formulaire de candidature Prix droits de l’homme 2019
  (PDF - 467.9 ko)
 1. Den samlede søknaden sendes så til generalsekretæren i CNCDH innen 14. oktober 2019 enten via
 • post: Secrétariat général de la Commission – TSA 40 720 – 20 avenue de Ségur, 75 007 PARIS – France
 • eller mail : cncdh@cncdh.pm.gouv.fr

Den franske ambassaden i Oslo vil også kunne bistå med oversendelse av søknaden med forbehold om at dette gjøres i god tid før fristen!

Temaer 2019

De aktuelle prosjektene må være i samsvar med et av to hovedtemaer som defineres årlig.

I 2019 er følgende to temaer valgt ut:
 • “Unge forsvarere av Menneskerettighetene” (I anledning 30-års jubileet for Barnekonvensjonen)
 • “Plikten til brorskap”

Mer informasjon om framgangsmåte for å fremme et kandidatur finnes i dette dokumentet

PDF - 207.3 ko
CALL FOR APPLICATIONS
(PDF - 207.3 ko)

eller på CNCDH sine hjemmesider

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

publisert den 09/07/2019

Til toppen av siden