Den franske republikkens Menneskerettighetspris 2017 er åpen for søknader [fr]

Prisen, som ble opprettet i 1988, er organisert av Frankrikes nasjonale, rådgivende utvalg for menneskerettigheter (CNCDH), etter mandat fra statsministeren.

JPEG
Den franske republikkens Menneskerettighetspris deles ut for å hedre individuelle eller kollektive menneskerettighetsprosjekter, uten hensyn til nasjonalitet eller landegrenser. De aktuelle prosjektene kan utføres i Frankrike eller i utlandet og må være i samsvar med et av to hovedtemaer som defineres årlig. For 2017 kan kandidatene velge mellom følgende temaer :

1. Informasjons- og pressefrihet, samt journalistisk frihet
2. Fremme og beskyttelse av seksuelle og reproduktive rettigheter

Fullstendig søknad må leveres på fransk til CNCDH innen den 15. oktober. Den må rettes direkte til CNCDH av de frivillige organisasjonene som ønsker å søke (epost: cncdh@cncdh.pm.gouv.fr).
Utdelingen finner sted rundt den 10. desember i Paris, i anledning FNs Menneskerettighetsdag.
For ytterligere informasjon, se www.cncdh.fr

Fem prisvinnere vil dele en samlet sum på 70.000 euro som vil deles ut av en representant fra den franske regjeringen. De fem etterfølgende vil motta en spesialpris. Kandidatene må respektere prisens betingelser.
Detaljert informasjon om framgangsmåte for å fremme et kandidatur finnes i dokumentene under. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

Word - 1.8 Mo
Søknadsskjema, Menneskerettighetspris ”Frihet – Likhet – Brorskap” 2017 (Word 1,8 Mo) (Word - 1.8 Mo)
PDF - 19.2 ko
Call for applications (PDF 19,2 ko) (PDF - 19.2 ko)

publisert den 14/08/2017

Til toppen av siden