Den honorære konsulen i Trondheim dekorert med den nasjonale Fortjenstordenen

Brigitte Collet, Frankrikes ambassadør til Norge, overrakte 12. november ordenstegnene til Ridder av den nasjonale fortjenstordenen til Christian Wiig, honorær konsul i Trondheim. Denne høye utmerkelsen er et tegn på de franske myndighetenes anerkjennelse av Wiigs engasjement for franske statsborgere bosatt eller på reise i Trondheims-området.

JPEG

publisert den 24/07/2019

Til toppen av siden