Det Fransk-Norske Handelskammeret fyller 100 år! [fr]

100-års jubileet til det Fransk-Norske Handelskammeret (CCFN) ble feiret 19. september 2019 i Oslo.

Med hovedkvarterer i Oslo og Paris, utgjør CCFN hjertet av fransk-norsk næringsliv. Handelskammeret ble etablert i 1919 i datidens Oslo, Christiania, av en gruppe franske og norske entreprenører som ønsket å forbedre og sturukturere det bilaterale samarbeidet innen handel og industri.

Med sin økonomiske ekspertise, kjennskap til industrien i begge landene, og lange erfaring, ledsager CCFN bedrifter som ønsker å inntre de norske og franske markedene. Totalt sett teller Handelskammeret 250 medlemmer i begge land, innenfor et mangfold av sektorer.

Siden 1. januar 2019 utgjør også CCFN den eneste representanten for Team France Export i Norge, som vil si at CCFN tilbyr et vidtfavnende støtteaparat til bedriftene knyttet til Business France (tildigere avdeling ved Ambassaden) med hensikt å hjelpe fanske bedrifter å eksportere til Norge.

Siden etableringen av CCFN har forholdet mellom Norge og Frankrike blitt mer intenst og mer mangfoldig. Innovasjon, mobilitet, digitalisering, og kampen mot klimaendringer, representerer viktige muligheter for begge land. Bærekraft, samarbeid og omstilling er sentrale begreper i markeringen av CCFNs 100 års jubileum.

Feiringen av jubileet fant sted i Oslo den 19. september 2019 under French-Norwegian Forum Sustainable Future, en dag rik på konferanser, som samlet et stort antall aktører fra det fransk-norske nettverket. Dagen ble avsluttet med en middag, som ble holdt på Gamle Logen.

“What strikes me is how the Chamber has always managed in its long history to embrace the tremendous changes in our economies and keep up with ever-accelerating technological developments (…) I would like to reiterate to you, to each of the members of your board and to all of your members, my appreciation for your contribution to the economic relations between France and Norway. Congratulations for the work already done, good luck for the road ahead and the second centenary !”, sa Franskrikes Ambassadør til Norge, Pierre-Mathieu Duhamel, i talen under French-Norwegian Forum


Intervention de M. Raymond Johansen, Président du gouvernement municipal d’Oslo, au French-Norwegian Forum Sustainable future

Centenaire de la CCFN

De gauche à droite: M. Pierre-Mathieu Duhamel, Ambassadeur de France en Norvège; M. Sindre Walderhaug, Président de la CCFN; M. Olivier Cadic, Sénateur représentant les Français établis à l’étranger; M. Ludovic Caubet, Directeur de la CCFN;
CCFN

Discours d’ouverture de l’Ambassadeur de France en Norvège, Pierre-Mathieu Dumahel
CCFN

Discours d’ouverture de l’Ambassadeur de France en Norvège, Pierre-Mathieu Dumahel
CCFN

Dîner du centenaire de la CCFN
CCFN

De gauche à droite: M. Ludovic Caubet, Directeur de la CCFN; Mme Oda Helen Sletnes, Ambassadrice de Norvège en France; M. Pierre-Mathieu Duhamel, Ambassadeur de France en Norvège; M. Sindre Walderhaug, Président de la CCFN
CCFN

Mer informasjon på CCFN.no

publisert den 03/10/2019

Til toppen av siden