Det fransk-tyske vennskapet

Gjennom mer enn femti år har Frankrike og Tyskland utviklet et svært nært samarbeid innen politikk, næringsliv, kultur og utdannelse. Det fungerer som et helt unikt "lagarbeid" og har sin kilde i forsoningen mellom to land som en gang var bitre fiender. Denne nettsiden er utarbeidet av Den franske og [Den tyske ambassade i Oslo.

For mer inngående informasjon om det fransk-tyske samarbeidet – både i forhold til aktuelle saker, historisk bakgrunn, konkrete målsetninger og praktiske opplysninger - vil vi gjerne anbefale den offisielle internettportalen som drives i fellesskap av det franske og det tyske utenriksdepartementet

Elysée-avtalen

JPEG Den 22. januar - hvert år - feirer Frankrike og Tyskland en helt spesiell bilateral samarbeidsavtale som ble undertegnet av Frankrikes president Charles de Gaulle og Tysklands forbundskansler
Konrad Adenauer i Paris i 1963: den såkalte Élysée-avtalen. Avtalen åpnet for en ny epoke i forholdet mellom Frankrike og Tyskland og dannet opptakten til et samarbeid mellom to suverene stater som etter hvert har nådd et nivå som savner sidestykke i moderne historie.

Kulturkanalen ARTE

JPEG ARTE er en fransk-tysk kulturkanal som oppstod på initiativ fra daværende president François Mitterrand og forbundskansler Kohl. Kanalen ble etablert som et samarbeid mellom Frankrike og 11 tyske delstater den 2. oktober 1990, dagen før Tysklands gjenforening, og startet sine sendinger i 1992. ARTE er først og fremst en kulturkanal, men fokuserer også på Europa og
dokumentarer av høy kvalitet, gjerne med et litt uvanlig perspektiv. Kanalen er også kjent for sitt særegne og flere ganger prisbelønte design. Et annet typisk trekk ved ARTE er de berømte "Themenabende": på tirsdager, torsdager og søndager vies sendetiden ett utvalgt tema som belyses gjennom spillefilmer, dokumentarfilmer og reportasjer. Kortfilmer, stumfilmer,
filmklassikere, store konserter, teater- og danseoppsetninger står også på ARTEs program. ARTEs sendinger er både på fransk og tysk og hovedkontoret ligger i Strasbourg. På ARTEs nettsider
legges programmene ut inntil 7 dager etter at de har vært vist på tv.
For mer informasjon på fransk eller på tysk

Fransk-tysk historiebok

JPEG Det handler om et prosjekt med en helt spesiell symbolsk og politisk betydning som skal inspirere fremtidens skoleelever til å se den felles fransk-tyske historien med andre øyne: unge franskmenn og unge tyskere bruker én og samme skolebok for å lære om sitt eget og nabolandets historie - og får hele Europa-historien med på kjøpet. Historiebøkene er utgitt i flere bind og danner et viktig bidrag i utviklingen av et felles syn på fortiden - et syn som i begge land hittil har vært sterkt preget av egne, nasjonale tradisjoner - som samtidig gir rom for å betrakte fortiden i lys av at vi i
dag har et Europa som vokser seg stadig tettere sammen. Læreverket gir impulser til en veloverveid og kritisk innsikt og gjør det enklere å sette historien i nye perspektiver. For mer informasjon på fransk.

Det fransk-tyske høyskolesamarbeid (UFA)

JPEG Den fransk-tyske høyskolen er en sammenslutning av en rekke franske og tyske høgskoler. Høyskolen ble etablert i 1997 gjennom en avtale mellom den franske og tyske regjeringen. I dag
er den en ”ekspert” på fransk-tysk samarbeid mellom høyskoler og universiteter som arbeider for fortsatt økt samarbeid mellom Frankrike og Tyskland innenfor høyskolesektoren og forskning. Skolen støtter blant annet opp under kontakt og utveksling mellom franske og tyske høyskoler og universiteter og bidrar til å sikre binasjonale studieretninger, phd- og forskningsprogrammer.
Mer informasjon på tysk

Fransk-tyske institusjoner

Kommisjonærene for det fransk-tyske samarbeidet (SGFA)
Fullmektig for kultursaker
De fransk-tyske ministerrådene (CMFA)
Blaesheim-møtene
Fransk-tysk forsvars- og sikkerhetsråd (CFADS)
Fransk-tysk finans- og næringslivsråd (CEFFA)
Fransk-tysk miljøråd (CFAE)
Fransk-tysk dag
De Gaulle - Adenauer-prisen

For mer informasjon på fransk eller på tysk

publisert den 19/02/2021

Til toppen av siden