En route to a transportwende? [fr]

Den franske, tyske og britiske ambassaden arrangerte i samarbeid med NHO konferansen « En route to a Transportwende? » for å diskutere fremtidens grønne transportsystemer, mandag 24. november. Her kan du lese en oppsummering av noen av konklusjonene fra konferansen.

En rekke aktører fra privat og offentlig sektor deltok på konferansen som tok for seg spørsmål om hvordan framtidens transportsystemer, byer og økonomier kan bli grønnere (se programmet her). Diskusjonene kan oppsummeres med følgende hovedpunkter:

- Transportsektoren står for 30% av klimagassutslippene i Norge. De stadig økende utslippene fra transport er også gjeldene i de fleste andre land. Det er derfor nødvendig med full mobilisering fra aktører i både offentlig og privat sektor.

- Deltakernes innlegg og påfølgende debatter vitner om at det finnes politisk vilje og offentlig engasjement for å komme fram til løsninger på klimaspørsmålet.

- Det ble konstatert at grønne teknologier som kan bidra til å redusere utslippene i transportsektoren allerede er utviklet, og at det i dag handler om å ta i bruk disse teknologiene i større skala.

- Det går raskt framover når det gjelder finansieringsspørsmål. Nye verktøy utvikles, som for eksempel grønne obligasjoner (obligasjoner som er øremerket klimariktige investeringer), selv om dette markedet foreløpig er i startfasen. Også her er det viktig å være villig til å ta i bruk verktøyene i større skala.

- Deltagerne var i stor grad enige om at transportskiftet («transportwende») er i gang. Det ble imidlertid understreket at det er nødvendig med et tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor, i tillegg til integrert planlegging som legger til rette for gode betingelser for nyinvesteringer.

De droite à gauche: M. Lars Andreas Lunde, S.Exc. Dr Alex Berg , Mme Kristin Skogen Lund, S.Exc. M. Jean-Marc Rives, S.Exc. Mme Sarah Jillet, Baronne Anelay. Photo: NHO
De droite à gauche: M. Lars Andreas Lunde, S.Exc. Dr Alex Berg , Mme Kristin Skogen Lund, S.Exc. M. Jean-Marc Rives, S.Exc. Mme Sarah Jillet, Baronne Anelay. Photo: NHO
Mme Kristin Skogen Lund, S.Exc. M. Jean-Marc Rives et Baronne Anelay. Photo: NHO
Mme Kristin Skogen Lund, S.Exc. M. Jean-Marc Rives et Baronne Anelay. Photo: NHO
M. Lars Andreas Lunde, Sécretaire d'Etat du Ministère du climat et de l'environnement. Photo: Tove Rømo Grande
M. Lars Andreas Lunde, Sécretaire d’Etat du Ministère du climat et de l’environnement. Photo: Tove Rømo Grande
Baronenne Anelye, Ministre d'Etat, British Foreign & Commonwealth. Photo: Tove Rømo Grande
Baronenne Anelye, Ministre d’Etat, British Foreign & Commonwealth. Photo: Tove Rømo Grande
M. Holger Dalkmann, Global Dir. Cities & Transport, World Resources Institute. Photo: Tove Rømo Grande
M. Holger Dalkmann, Global Dir. Cities & Transport, World Resources Institute. Photo: Tove Rømo Grande
M. Carl-Åge Bjørgan, Directeur des transports, Alstom Norway. Photo: Tove Rømo Grande
M. Carl-Åge Bjørgan, Directeur des transports, Alstom Norway. Photo: Tove Rømo Grande
S.Exc. M. Jean-Marc Rives, Ambassadeur de France en Norvège, S.Ex. Dr Alex Berg, Ambassadeur d'Allemagne en Norvège. Photo: Tove Rømo Grande
S.Exc. M. Jean-Marc Rives, Ambassadeur de France en Norvège, S.Ex. Dr Alex Berg, Ambassadeur d’Allemagne en Norvège. Photo: Tove Rømo Grande

Den franske ambassaden i Norge ønsker å takke NHO for en godt organisert konferanse. En stor takk rettes også til konferansens partnere og deltagere.

publisert den 24/05/2017

Til toppen av siden