Erna Solberg på offisielt besøk i Paris

Statsminister Erna Solberg møte den 3. februar Frankrikes president François Hollande i Elyséepalasset i Paris. De drøftet blant annet utviklingen i europeisk økonomi og behovet for videre reformarbeid for å sikre vekst i Europa og økt konkurransekraft.

Solberg og Hollande drøftet også internasjonale energi- og klimaspørsmål og flere utenrikspolitiske saker, herunder utviklingen i Ukraina og Syria.

Under sitt opphold i Paris hadde Solberg også egne møter med norsk og fransk næringsliv og med norske studenter i Frankrike.

La PM Erna Solberg et le Président François Hollande à l'Elysée le 3 février 2014
La PM Erna Solberg et le Président François Hollande à l'Elysée le 3 février 2014
Point presse conjoint - la PM Erna Solberg et le Président François Hollande à l'Elysée le 3 février 2014

publisert den 24/07/2019

Til toppen av siden