Europarådet : Pierre-Yves Le Borgn’ er kandidat til stillingen som menneskerettskommissær

Frankrike fremmer Pierre-Yves Le Borgn’s kandidatur til stillingen som menneskerettskommissær ved Europarådet.

Han er tidligere parlamentariker og tidligere medlem av Europarådets parlamentarikerforsamling.

Som vertsland for Europarådet og et av landene som grunnla institusjonen, har Frankrike tette bånd til denne organisasjonen. Siden forsvar og fremme av menneskerettighetene på hele det europeiske kontinentet forblir en prioritet for Frankrike, ønsker landet på denne måten å markere sin støtte til Europarådets menneskerettskommissærs nøkkelrolle på dette feltet.

Innehaveren av dette vervet, som ble opprettet i 1999, fremmer respekten for menneskerettighetene i alle de 47 medlemslandene.

Frankrike anerkjenner arbeidet til den nåværende kommissæren, Nils Muiznieks siden 2011. Vi er overbevist om at Pierre-Yves Le Borgn’ innehar den erfaring og vilje som kreves for dette vervet. Som parlamentariker og medlem av Europarådets parlamentarikerforsamling har han vist sitt urokkelige engasjement for og kunnskap om menneskerettighetene.

PNG

publisert den 24/07/2019

Til toppen av siden