Feiringen av hundreårsjubileet for Lycée Pierre Corneille i Rouen 24. september [fr]

I dag var det duket for årets høydepunkt innen fransk-norsk utdannings- og vitenskapssamarbeid, nemlig feiringen av hundreårsjubileet til den norske seksjonen ved Lycée Corneille i Rouen! Markeringen ble overværet av HM Dronning Sonja, et stor utvalg både franske og norske personligheter og rundt 250 tidligere studenter som hadde reist tilbake for anledningen.

JPEG

Under seremonien, som ble holdt i skolens lokaler, signerte Frédérique Vidal, minister for høyere utdanning, forskning og innovasjon som Frankrikes representant, og forsknings- og høyere utdannings-minister Iselin Nybø, tre bilaterale avtaler. Blant disse tre var også en ny bilateral avtale for å fremme fransk-norsk samarbeid innen utdanning, høyere utdanning, forskning, innovasjon, industri og kultur.

Sammen med kunstneren Espen Dietrichson, avduket Dronningen skulpturen som gis som gave av Norge til minne om hundreårsmarkeringen ved den norske seksjonen ved skolen.

Siden åpningen i 1918 har den norske seksjonen i Rouen uteksaminert nesten tusen unge nordmenn fra VGS. Det var dermed mye følelser i sving når Alumniene som var til stede fikk et gjensyn med skolen og dere tilstedeværelse vitnet om hvor knyttet de føler seg til programmet.

JPEG To av de norske elevene ved Lycée Pierre Corneille
Crédit photo: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff/Palais Royal

JPEG - 684.3 ko

Frankrikes førstedame Brigitte Macron ønsker Dronning Sonja velkommen.
Crédit photo: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff/Palais Royal

JPEG Frankrikes førstedame sammen med Dronning Sonja
Crédit photo: Liv Anette Luane, Det Kongelige Hoff/Palais Royal

JPEG - 875 ko

Dronning Sonja og Frankrikes førstedame Brigitte Macron pratet med nåværende og tidligere elever ved Lycée Pierre Corneille. Crédit photo: Liv Anette Luane, Det Kongelige Hoff/Palais Royal

JPEG Norsk elev ved Lycée Pierre Corneille

JPEG Ny rammeavtale for videre samarbeid innen blant annet utdanning, forskning og innovasjon signeres her av Utanningsminister i Frankrike, Frédérique Vidal, og hennes norske kollega, Iselin Nybø.

JPEG Lycée Pierre Corneille

publisert den 17/04/2019

Til toppen av siden