Fortsatt mobilisering i kampen mot klimaendringene!

Kronikk av Ambassadør, Jean-François Dobelle, om klimatoppmøtet One Planet Summit i Paris.

JPEG

«Vi har kun én planet - enhver nasjons og ethvert individs sikkerhet og velferd avhenger av vår evne til å beskytte miljøet og klimaet ». Dette utdraget fra talen til den norske ambassadøren under åpningen av FNs 72. generalforsamling illustrerer Norge og Frankrikes sammenfallende synspunkter. Begge land og deres mange partnere har som klare mål å beskytte planeten og å sikre en bedre fremtid for kommende generasjoner.

Selvom verdenssamfunnet har gjort fremskritt siden Parisavtalen (COP21), særlig innen fornybar energi og miljøvennlig transport, må vi, med dagens situasjon, intensifisere innsatsen for å holde global oppvarming under 2°C. Raskere smelting av isbreene på Svalbard eller perioder med tørke i Sør-Frankrike er blant de mange, alvorlige tegnene som minner oss om vår plikt til å handle raskt.

Er vi i stand til å forene oss på ny for å handle med konkrete mål for øyet? Overbevist om at svaret er “ja” på dette spørsmålet har den franske presidenten Emmanuel Macron, siden han ble valgt i mai 2017, arbeidet for at miljøspørsmål skal utgjøre kjernen i hans mandat. På hans initiativ, inviterer derfor Frankrike, FN og Verdensbanken mer enn 200 deltakere til å fornye sine klimaambisjoner på konferansen « One planet summit » 12. desember. Nøyaktig to år etter at den historiske Parisavtalen ble vedtatt, vil regjeringer, internasjonale og frivillige organisasjoner, lokale myndigheter, banker, gründervirksomheter, stiftelser møtes igjen i den franske hovedstaden for å bekrefte sitt politiske engasjement, dele sine erfaringer og utvikle nye initiativer. Ved å vektlegge de økonomiske spørsmålene vil dette toppmøtet med hell kunne utfylle de andre store internasjonale klimamøtene. Toppmøtet i Paris og de mange sidearrangementene har til hensikt å gi ny giv til betydningen av finansielle investeringer ved å styrke båndene til handlinger som forandrer samfunn i dybden og samtidig er nyttige for befolkningen.

Handling, innovasjon og solidaritet er derfor dette arrangementets tre nøkkelord. Målet er å sette i gang konkrete prosjekter innenfor flere områder: fornybar energi, miljøvennlig transport, landbruk, bærekraftige bygninger og byer, beskyttelse av befolkningen mot påvirkningen av klimaendringene. Alle deltakerne på toppmøtet, private som offentlige, samles for å dele kunnskap og legge frem eksempler på klimatiltak av beste kvalitet og med stor variasjon. Frankrike vil legge vekt på å stille sin diplomatiske kunnskap til rådighet, som vist under det vellykkede COP21-møtet, og dele sine erfaringer fra tiltakene innført i kjølevannet av Parisavtalen. På samtlige av disse områdene kan Norge bidra med å dele sin unike kunnskap fra nasjonal og internasjonal erfaring, som grønne finansieringstiltak, karbonprising eller el-biler.

Mer enn noen gang berører klimasaken oss alle. Vi må derfor gripe muligheten 12. desember i Paris og på de andre forestående klimamøtene til det beste for vår planet!

publisert den 24/07/2019

Til toppen av siden