Frankrike: utviklingsmuligheter knyttet til det grønne energiskiftet

Frankrike nyter godt av en sterk internasjonal anseelse knyttet til visse produkter: det er tilfellet for jordbruks- og matprodukter (spesielt ost og vin), parfymer og hele kosmetikksektoren. Store franske industrielle aktører innen energisektoren til stede i Norge kompletterer dette bildet. Selv om disse elementene uten tvil utgjør sterke tyngdepunkter for vår økonomi, må det ikke føre til en undervurdering av andre nøkkelsektorer hvor Frankrikes ekspertise og viktige rolle fortjener å bli bedre kjent: Frankrike innehar førsteplassen i Europa innen fly-, rom- og kjernekraftindustrien, andre plass innen kjemiindustrien og tredje plass for de to sektorene IKT og medikamenter.

JPEG

Vi er nødt til å tenke over fremtidens bransjer og i den sammenheng åpner det pågående grønne energiskiftet i Frankrike for utviklingsmuligheter:

-  Det er snakk om et attraktivt marked: det franske markedet er innovativt og lovende, om det så gjelder fornybar energi, lavutslipps-kjøretøy, intelligente nettverk, bærekraftig transport eller infrastruktur. 7 konkurransesentra er viet øko-teknologier og 9 sentra energispørsmål;

-  I lang tid har det vært en sterk tilstedeværelse av utenlandske grupper på det franske øko-teknologi og energimarkedet, slik som General-Electric, Siemens, Enercon, Vestas, Sunpower, Bombardier, Johnson Controls og Toshiba;

-  Den juridiske rammen og regelverket er på plass: «Energi-klima-pakken» vedtatt i 2008 av Den europeiske union fastsetter en klimagassreduksjon på 20% innen 2020, en økning på 20% i energieffektivisering og en andel på 20% fornybar energi i det totale energiforbruket i EU;

-  Frankrike er det 5. landet i verden som slipper ut minst klimagasser per BNP med et mindre karbonavtrykk enn andre europeiske land, deriblant Tyskland og Storbritannia;

-  Tilrettelagte strukturer og incentiver har blitt utviklet for å stimulere til partnerskap mellom industri og forskning, blant annet: 11 «fremragende institutter i klimavennlig energi» for å støtte opp under langsiktige partnerskap mellom høyere utdannings- og forsknings institusjoner og bedrifter (920 millioner euro i incentiver for fremtidige investeringer); internasjonale sentre for fremragende forskning, blant annet INES (The National Solar Energy Institute); senteret i Grenoble for «smart grids» eller CNRS PROMES for termodynamisk solenergi i Perpignan.

JPEG
I Frankrikes fremtidige investeringsprogram er 2,8 milliarder euro øremerket investeringer i pilotmodeller for klimavennlig energi og for grønn kjemi, i fremtidens kjøretøy, i intelligente elektrisitetsnett og i såkalt sirkulær økonomi. La oss til slutt nevne utviklingen av el- og hybridbiler støttet av Automobilplanen lansert av den franske regjeringen i juli 2012.

JPEG

Vitnesbyrd: Herr Timo Luukkainen, administrerende direktør for Ensto (finsk selskap, aktiv innen effektivisering av energisektoren). Selskapet har tre produksjonssteder i Frankrike og sysselsetter 300 personer.

Hvilke fordeler finnes i Frankrike?
-  Det er først av alt et stort marked, det nest største for oss etter de nordiske landene. I tillegg har Frankrike en teknologiutvikling på høyt nivå, og veldig interessante skatteincentiver for investeringer innen forskning, utvikling og innovasjon som siller en viktig rolle for våre aktiviteter. Det franske språket og den geografiske beliggenheten er også fordeler for oss, siden flere av våre bedriftskunder befinner seg i de Nord-afrikanske landene, som også er fransktalende, noe som fremmer utveksling og god kommunikasjon.

Hvilke råd vil du gi en bedrift som ønsker å utvikle seg i Frankrike?
-  Generelt vil jeg si at man ikke må være redd for Frankrike. Franskmenn er ansvarsfulle og velvillige arbeidere som alltid er svært positive. Frankrike innehar flere fordeler, deriblant markedets størrelse, landets teknologiske nivå og politikk til fordel for innovasjon, samt dets nærhet til andre lovende markeder.

publisert den 24/07/2019

Til toppen av siden