Fransk formannskap i « Diplomati og helse », et fransk-norsk initiativ [fr]

Frankrike sitter i år med formannsskapet i Diplomati og helse, et initiativ som samler syv land: Sør-Afrika, Brasil, Frankrike, Indonesia, Norge, Senegal og Thailand.

« Diplomati og helse » (Foreign Policy and Global Health), ble opprettet i 2006 etter initiativ fra de daverende utenriksministrene i Norge og Frankrike, Jonas Gahr Støre og Philippe Douste-Blazy.

Denne gruppen, også kjent som "Oslogruppen", danner et uformelt rådgivende forum for viktige temaer innen helse. Blant de ti hovedtemaene finner man: beredskap og bekjempelse av epidemier, helsearbeideres nøkkelrolle, miljøets og klimaendringenes påvirkning på helsen, kampen mot HIV / AIDS, og allmenn tilgang til helsepleie av god kvalitet.

Målet med dette initiativet er å gi politisk støtte i de store spørsmålene innen offentlig helse, og dermed heve deres plass på den internasjonale agendaen.

Helseministrene i de syv deltakende landene godkjente den 21 august i år en tekst som :
-  oppfordrer dem til å fremme en inkluderende tilnærming for å styrke helsesystemer;
-  etterlyser aktiv deltagelse fra alle parter for å styrke helsesystemer og folkehelsepolitikken;
-  understreker den viktige rollen som et partnerskap mellom offentlige myndigheter, folket, foreninger og andre aktører, for å sikre at alle har tilgang til den helsehjelpen de trenger.

På neste FN-generalforsamling vil Frankrike på vegne av de syv medlemslandene, presentere en resolusjon med tema: en inkluderende tilnærming til styrking av helsesystemer.

For mer informasjon (på engelsk) : www.diplomatie.gouv.fr

publisert den 27/08/2019

Til toppen av siden