Fransk-norsk konferanse om klimaendringer i Arktis

I lys av klimatoppmøtet i Paris i desember 2015, samlet ledende norske og franske forskere seg i den franske hovedstaden den 17. mars for å diskutere klimaspørsmål knyttet til Arktis, etter initiativ fra den norske og den franske utenriksministeren. Prins Albert II av Monaco var også være tilstede.

Den globale oppvarmingen i Arktis er dobbelt så rask som det observerte globale gjennomsnittet. Dette har konsekvenser for hele økosystemer, marine og landbaserte, så vel som for menneskene som lever der. Årsakene til denne oppvarmingen stammer i stor grad fra utslipp av klimagasser i land som befinner seg langt fra Arktis. Til gjengjeld blir klimaendringene i Arktis reflektert i den nordlige halvkule med ekstreme værhendelser.

Arktis spiller rollen som en "utpost for global oppvarming" og fungerer som et forvarsel for de store endringene som verden står ovenfor dersom det internasjonale samfunnet ikke handler raskt for å håndtere dette fenomenet.

Dagen vil ble viet til diskusjoner der ledende franske og norske forkere snakket om betydningen av klimaendringer i Arktis.

Deltakerne fikk også muligheten til å se en web-dokumentar fra Spitsbergen værstasjon og en videoreportasje om ekspedisjonsskipet Tara i Arktis.

Konferansen ble arrangert av Maison des Océans, 195 rue Saint Jacques i Paris (5. arrondissement) og ble ledet av Jose-Manuel Lamarque, som er en kjent journalist fra France Inter.

Se programmet for dagen her

publisert den 24/07/2019

Til toppen av siden