Honorærkonsuler

STAVANGER

Honorærkonsul Leif Johan SEVLAND

Besøksadresse:
Haakon VII gate 8, 4005 Stavanger

Postadresse
Agence consulaire de France
P.B. 188, 4001 Stavanger

+47 905 24 442 / +47 51 84 90 42
ljs@ons.no

BERGEN

Vise honorærkonsul, Kjersti FLOTTUM

Tel : 95 20 83 42
Fax : 55 58 42 60
kjersti.flottum@if.uib.no

KIRKENES

Honorærkonsul Gunnar Schaanning KOLLSTRØM

Tel : 917 21 035
post@gko-pro.com

TROMSØ

Vise honorærkonsul Laurence FREMION

Tel : 979 660 30
france.tromso@online.no

Det er for tiden ingen konsulær representasjon i Tromsø. Ta kontakt med Laurence Frémion for å avtale møtested etter omstendighetene.

TRONDHEIM

Vise honorærkonsul Berit RIAN

Kontoret ligger på Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Postadresse:
Postboks 778 Sentrum
7408 Trondheim

Besøksadresse:
Dronningens gate 12
7011 Trondheim

firmapost@nitr.no / berit@nitr.no

Tel: 73 88 31 10
Mobil: 95 03 18 85

ÅLESUND

Vise honorærkonsul Gunnar HAAGENSEN

Tel : 70 13 43 20
Fax : 70 13 43 21
gunnar@jangaard.no

NARVIK

Vise honorærkonsul Jacques CHAUFFOUR

Tel: 46 74 24 10
jackchauff@hotmail.com
Det er for tiden intet fast kontor for konsulære tjenester I Narvik. Ta kontakt med Jacques Chauffour for å avtale møtested etter omstendighetene.

publisert den 23/07/2019

Til toppen av siden