Import av varer til Frankrike

For spørsmål vedrørende import av bil, båt, våpen og andre varer, kontakt det franske tollvesenet per telefon eller epost:

Tlf : +33 1 72 40 78 50 (fra utlandet)
Epost : ids@douane.finances.gouv.fr

publisert den 11/02/2015

Til toppen av siden