Informasjons- og presseavdelingen

GIF

Informasjons- og Presseavdelingen

Drammensveien 69

0271 Oslo

Tlf : 232 84 638 / 615
Mobil: 920 13 591
Fax : 232 84 670
Epost: presse.oslo-amba@diplomatie.gouv.fr

Informasjons- og presseavdelingen består av to tospråklige medarbeidere. Den utarbeider en daglig analyse av norsk presse og står for oversettelsesarbeid.

Utad er avdelingen i kontinuerlig kontakt med norske journalister (akkrediteringer, invitasjoner, kontakt ved ministerbesøk eller andre begivenheter...).

Avdelingen er også ansvarlig for ambassadens dokumentasjon og for utsendelse av informasjon til publikum.

publisert den 06/05/2019

Til toppen av siden