Internasjonalt toppmøte om sirkulær økonomi, 28. november i Lyon [fr]

Historiens første internasjonale toppmøte om sirkulær økonomi blir arrangert i Lyon, Frankrike, den 28. november i år.

Sirkulær økonomi bygger på metoder for å bevare naturressurser, som vann, luft, jord og råmaterialer, og blir organisert av byer og regioner. Derfor er det fremfor alt lokale politiske ledere fra en rekke land som møtes for å utveksle erfaringer og vedta retningslinjer i Lyon. Men også FNs miljøprogram (UN Environment) er blant arrangørene.

Nært samarbeid

Toppmøtet er knyttet til den internasjonale fagmessen Pollutec, som går av stabelen for 40. gang i år. Mye av messens fokus blir derfor rettet mot forhold knyttet til sirkulær økonomi, ikke minst overgang til sirkulære modeller i forskjellige industrigrener. Det dreier seg om optimalisering av ressursbruk, introduksjon av produkter og tjenester med lav utnyttelse av råvarer, og metoder for gjenbruk, resirkulering og produksjon av nye ressurser basert på avfall.

Sirkulær økonomi forutsetter nært samarbeid mellom forbrukere, produsenter og myndigheter. Skal et slikt tverrfaglig samspill lykkes, må alle trekke i samme retning og ha et bevisst forhold til prinsippene for beskyttelse av det globale ressursgrunnlaget. Med dette perspektivet for øyet, er fag-programmet lagt opp
med foredrag, spesialiserte seminarer og åpne møter og konferanser mellom involverte parter, både på det personlige, politiske og forretningsmessige plan.

Urban planlegging

Gjennom sine fire årtier i frontlinjen for miljøvernarbeidet, har Pollutec spilt en viktig rolle for å bygge opp miljøvennlig næringsvirksomhet. Messen stimulerer innovasjon og utvikling av ny grønn teknologi. Samtidig knytter den sammen aktører på alle fagområder, og fremmer lønnsom produksjon og handel innenfor sektorer som avfallsbehandling, produksjon av biogass og økologiske teknologier.

Opplegget for årets Pollutec reflekterer hovedtrekkene i den sirkulære økonomien, og bygger på 14 hovedtemaer. De omfatter bl.a. håndtering av vannressurser, avfallsbehandling, resirkulering, gjenbruk, luftrensing, risiko-reduksjon, produksjon og lagring av energi, urban planlegging, biologisk mangfold og naturlig miljø.

Søkelys på nye områder

Den internasjonale miljøfagmessen består også av en omfattende konkurranse, der de beste innovasjonene gjennom året blir vurdert og premiert. Priskandidatenes løsninger blir presentert på egne stands og konferanser, og blir vurdert av internasjonale fagjuryer. Den høytidelige pristildelingen vil finne sted ved slutten av årets Pollutec-messe i Lyon.

Miljøproblemene kjenner ingen landegrenser, og Pollutec tar mål av seg til å presentere modeller for miljøvennlig samfunnsutbygging og grønn teknologi som kan tas raskt i bruk i ny samfunnsutbygging. Verden står foran store utfordringer knyttet til industrialisering og urbaniseringer i utviklingslandene, og Pollutec retter særlig søkelys mot Afrika, Sørøst Asia og Sør Amerika.

Pollutec i tall:

2300 utstiller (30 pst internasjonale)
65 000 besøkende
92 land representert

For ytterligere informasjon, se www.pollutec.com
Du kan også ta kontakt med messens representant i Norge
Promosalons Norge / Franske Fagmesser
T: 99 38 10 40 – E-post: norway@promosalons.com

PNG

publisert den 26/10/2018

Til toppen av siden