Kanselliet

GIF

Ambassade de France

Drammensveien 69

0244 Oslo

Tlf : 232 84 600

Fax : 232 84 670

ambafrance.oslo@diplomatie.gouv.fr
Finn oss på Twitter og på Facebook

Kanselliet er ambassadens hovedkontor og knutepunkt for samtlige av dens gjøremål. Det ledes av ambassadøren og består av to diplomater (ambassaderåd og førstesekretær) og assisteres av Informasjons- og presseavdelingen.

Kanselliet besørger fortløpende de diplomatiske forbindelsene mellom Frankrike og Norge.

Kanselliet har ansvaret for :

- å følge den politiske og sosiale utviklingen i vertslandet, samt dets utenrikspolitikk (i dette tilfellet Norge), slik at franske myndigheter holdes oppdatert på best mulig måte.

- å forberede og gjennomføre offisielle henvendelser og forhandlinger i Norge, mellom ambassaden (etter instruksjoner fra den franske regjering) og norske myndigheter.

Under ambassadørens ledelse arbeider kanselliet daglig i tett samarbeid med ambassadens øvrige avdelinger (Handelsrådens kontor, Kultur- og Utdanningsavdelingen, Konsulatet og Militærattachéen).

• Organisasjonskart for kanselliet

- Jean-François DOBELLE : Frankrikes Ambassadør til Norge

- Lise MOUTOUMALAYA : Ambassaderåd

- Véronique MINASSIAN : Politisk rådgiver

- Tove Rømo GRANDE: Kommunikasjonsansvarlig

- Cécile AUBERT : Informasjonsansvarlig

Sekretariat :

- Catherine DAMSLETH

- Sébastien PRADIER

publisert den 25/08/2016

Til toppen av siden