Kanselliet

GIF

Ambassade de France

Drammensveien 69

0244 Oslo

Tlf : 232 84 600

Fax : 232 84 670

Send oss en epost
Finn oss på Twitter og på Facebook

Kanselliet er ambassadens hovedkontor og knutepunkt for samtlige av dens gjøremål. Det ledes av ambassadøren, Pierre-Mathieu Duhamel, og består av én diplomat (ambassaderåd) og assisteres av Informasjons- og presseavdelingen.

Kanselliet besørger fortløpende de diplomatiske forbindelsene mellom Frankrike og Norge.

Kanselliet har ansvaret for :

- å følge den politiske og sosiale utviklingen i vertslandet, samt dets utenrikspolitikk (i dette tilfellet Norge), slik at franske myndigheter holdes oppdatert på best mulig måte.

- å forberede og gjennomføre offisielle henvendelser og forhandlinger i Norge, mellom ambassaden (etter instruksjoner fra den franske regjering) og norske myndigheter.

Under ambassadørens ledelse arbeider kanselliet daglig i tett samarbeid med ambassadens øvrige avdelinger (Handelsrådens kontor, Kultur- og Utdanningsavdelingen, Konsulatet og Militærattachéen).

publisert den 23/07/2019

Til toppen av siden