Kjøre i Frankrike med utenlandsk førerkort [fr]

Fra og med 1. juli 2018 vil den maksimale fartsgrensen i Frankrike settes ned til 80 km/t på veier uten midtrabatt. Her finner du alt du trenger å vite om franske trafikkregler.

Trafikkregler har som formål å minke risikoen for ulykker og dødsfall. Hver og en, fastboende eller ikke, er pålagt å respektere disse.

Førerkort

En person som er innehaver av et førerkort utstedt i et land i den Europeiske Union (EU) eller i Organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid (EØS), kan bruke dette i Frankrike i ubegrenset tid.

Hvis du skal til Frankrike for et kort opphold (som for eksempel på ferie), kan du kjøre med førerkortet ditt. Det må være gyldig, være skrevet på fransk, eller vedlagt en offentlig oversettelse eller et internasjonalt bevis.

Hvis du bosetter deg i Frankrike, kan du bruke ditt opprinnelige førerkort i ett år, under visse forhold. Etter ett år må du gjøre om ditt opprinnelige førerkort til et fransk førerkort.

For mer informasjon: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19126

Informasjonsutveksling på tvers av grensene vdr. trafikale lovbrudd

Frankrike og Norge utveksler informasjon om trafikale lovbrudd.
Lovbrudd begått i Frankrike kan bøtelegges og boten sendes direkte til personens bosted i Norge.

Virtuelle førerkortpoeng

Frankrike planlegger å innføre et poengsystem for utenlandske førerkort i Frankrike. ("virtuelle førerkortpoeng")

Antallet poeng reduseres dersom sjåføren begår et lovbrudd.

Hvis antall poeng når null, blir sjåføren fratatt retten til å kjøre på fransk territorium i ett år. Dersom dette forbudet ikke respekteres, vil personen det gjelder bli satt i fengsel i 2 år og bli gitt en bot på ca 43.000 norske kroner (4.500 €), samt en umiddelbar fratakelse av kjøretøyet.

Fartsgrenser

I Frankrike er fartsgrensen:

  • 50 km/t i urbane strøk ;
  • 80 km/t utenfor urbane strøk på tofeltsveier uten midtrabatt (enkelte veier kan ha 90 km/t) ;
  • 110 km/t på veier med dobbel tofeltsvei separtert av midtrabatt (100 km/t ved regn) ;
  • 130 km/t på motorveier (110 km/t ved regn).

Ved overtredelse av disse fartsgrensene blir sjåføren bøtelagt.

Bruk av mobiltelefon

Å kjøre med mobiltelefon i hånden eller med øretelefoner, øreplugger eller hodetelefoner er forbudt og fører til :

  • en bot på ca 135 € ;
  • et fratrekk av 3 poeng på førerkortet

I tillegg vil bruk av mobiltelefon i hånden føre til øyeblikkelig inndragelse av førerkort. Dersom ingen annen sjåfør med gyldig førerkort kan overta førersetet, fratas kjøretøyet personen det gjelder.

Konsum av alkohol og narkotiske stoffer

Grenseverdien for alkohol er 0,5 g alkohol per liter blod, og 0,2 g alkohol per liter blod for sjåfører innen kollektivtransport, personer med prøvetillatelse og kjøreskoleelever.

Å kjøre, eller å veilede en kjøreelev, etter å ha inntatt narkotiske stoffer, er forbudt, uansett mengde inntak.

Å kjøre under alkoholpåvirkning eller under påvirkning av narkotiske stoffer kan medføre øyeblikkelig inndragelse av førerkortet. Dersom ingen annen sjåfør med gyldig førerkort kan overta førersetet, fratas kjøretøyet personen det gjelder.

Hvis et lovbrudd finner sted i veikanten, og hvis kjøretøyet står stille, kan bilen bli tauet bort for 7 dager. Bare en person med førerkort og forsikring vil kunne hente den.

Sikkerhet

Bruk av sikkerhetsbelte er pålagt i alle biler, både i forsetene og i baksetene. Barn må sikres etter bestemte festeanordninger.

Bruk av hjelm og hansker er pålagt for både sjåfør og passager på tohjulede, motoriserte kjøretøyer.

En varseltrekant og varselvest/refleksvest et pålagt å være medbrakt i ethvert kjøretøy.

publisert den 28/07/2022

Til toppen av siden