Klimatoppmøtet i Paris : Hvordan kan næringslivet bidra? [fr]

Representanter fra næringslivet og internasjonale politiske miljøer samlet seg i Oslo for å diskutere klimautfordringen i anledning konferansen « On the Road to Paris ».

Klimatoppmøtet i Paris nærmer seg. I desember møtes statsrepresentanter fra hele verden for å forhandle frem en ny internasjonal klimaavtale. Sammen med den britiske, franske og tyske ambassade, samt EU-delegasjonen, inviterte NHO til en siste oppdatering om utviklingen i forhandlingene, og om hvordan næringslivet kan bidra til å realisere lavutslippssamfunnet.

Brice Lalonde, tidligere fransk miljøminister og nå spesialrådgiver ved FNs Global Compact, Anne Bergenfelt, rådgiver ved DG CLIMA i Europakommisjonen, Aslak Brun, Norges sjefsforhandler på klimaområdet, Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, og representanter fra store internasjonale bedrifter som Rolls Royce og Airbus var blant foredragholderne.

Les mer på NHOs hjemmeside: – Jeg tror vi får en avtale i Paris

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. Foto: NHO
Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. Foto: NHO
Tidligere fransk miljøminister og nå spesialrådgiver ved FNs Global Compact, Brice Lalonde. Foto: NHO
Tidligere fransk miljøminister og nå spesialrådgiver ved FNs Global Compact, Brice Lalonde. Foto: NHO
Tidligere fransk miljøminister og nå spesialrådgiver ved FNs Global Compact, Brice Lalonde. Foto: NHO
Tidligere fransk miljøminister og nå spesialrådgiver ved FNs Global Compact, Brice Lalonde. Foto: NHO
Norges sjefsforhandler på klimaområdet, Aslak Brun. Foto: NHO
Norges sjefsforhandler på klimaområdet, Aslak Brun. Foto: NHO
Norges sjefsforhandler på klimaområdet, Aslak Brun. Foto: NHO
Norges sjefsforhandler på klimaområdet, Aslak Brun. Foto: NHO
Rådgiver ved DG CLIMA i Europakommisjonen, Anne Bergenfelt. Foto: NHO
Rådgiver ved DG CLIMA i Europakommisjonen, Anne Bergenfelt. Foto: NHO
Rådgiver ved DG CLIMA i Europakommisjonen, Anne Bergenfelt. Foto: NHO
Rådgiver ved DG CLIMA i Europakommisjonen, Anne Bergenfelt. Foto: NHO
Fra venstre : Anne Bergenfelt, Brice Lalone, Aslak Brun og Kristin Skogen Lund. Foto: NHO
Fra venstre : Anne Bergenfelt, Brice Lalone, Aslak Brun og Kristin Skogen Lund. Foto: NHO
Tysklands ambassadør i Norge, Dr Axel Berg. Foto: NHO
Tysklands ambassadør i Norge, Dr Axel Berg. Foto: NHO
Foto: NHO
Foto: NHO
Foto: NHO
Foto: NHO

publisert den 24/07/2019

Til toppen av siden