Konsulatet

GIF

Konsulatet

Drammensveien 69

0244 Oslo

Tlf: 232 84 600

Fax: 232 84 671

Send oss en epost

Konsulatet er åpent for publikum mandag-fredag fra 09.00-13.00

Konsulatet har i hovedsak som formål å administrere franskmenn bosatt i Norge, i samsvar med franske lover og regelverk. Det yter følgende tjenester :

- registrering av franskmenn bosatt utenfor Frankrike;

- utstedelse av pass og nasjonale identitetskort;

- registrerering av fødsels-, vielses-, foreldreretts- og dødsattester ;

- opptelling og forberedelse til forsvarstjeneste;

- organisering av enkelte nasjonale valg (presidentvalg og folkeavstemninger) samt spesielle valg for franskmenn i utlandet (A.F.E.);

Konsulatet tilbyr også assistanse overfor franskmenn ved f.eks. fengsling, sykdom eller ulykker, innen rammen av lokale lover. Konsulen leder den lokale Skolestipend-komitéen samt Komitéen for sosiale ordninger ;

Konsulatet hjelper også utenlandske borgere:

- ved søknad om visum til Frankrike

- ved søknad om fransk statsborgerskap

publisert den 23/07/2019

Til toppen av siden