Kontreadmiral Dedichen, Offiser av den franske nasjonale fortjenstordenen

Under en mottakelse i den franske ambassadørboligen 13. september, ble Kontreadmiral Louise Dedichen tildelt, av den franske ambassadøren til Frankrike, Brigitte Collet, ordenstegnene til offisergraden i den franske fortjenstordenen. Til stede var viseadmiral og sjef for Forsvarsstaben Jan-Eirik Finseth, flere norske offiserer fra Forsvarets Høgskole og Forsvarets forskningsinstitutt, samt medlemmer av Dedichens nære familie. Denne utmerkelsen markerer Admiralens engasjement for å styrke samarbeidet mellom Frankrike og Norge.

Etter å ha startet karrieren sin ved Sjøforsvarets forsyningskommando, har Louise Dedichen arbeidet innen den norske NATO-representasjonen i Brussel, før hun gikk over til presse- og informasjonskontoret i Forsvarets Overkommando. I 2002 ble hun tildelt en praktikantplass ved det 10. årskullet til Collège interarmées de défense i Paris, og etter hjemkomsten et år senere ble hun ansatt ved Forsvarets høgskole. Hun ble utnevnt til kontreadmiral i ung alder, og hun er den første kvinnen som har ledet den norske Krigsskolen før hun ble forfremmet til Kontreadmiral og tok på seg å lede Forsvarets Høgskole. I denne stillingen arbeider hun for å styrke samarbeidet mellom krigsskolene i våre to land.

publisert den 24/07/2019

Til toppen av siden