Laurent Fabius gjestet Zerokonferansen [fr]

« We must keep the spirit of Paris alive », oppfordret tidligere leder for COP21 Laurent Fabius da har gjorde opp status for Parisavtalen under Zerokonferansen den 21. november.

Omtrent ett år etter at Laurent Fabius dunket den grønne klubben i bordet for å konstatere at Parisavtalen var vedtatt, gjestet han Zerokonferansen i Oslo for å gjøre rede for veien videre. Fabius ledet klimaforhandlingene i Paris (COP21) i desember 2015.

« Parisprosessen i seg selv var utrolig vellykket», sa Fabius i sin tale på konferansen. Han minnet om at 195 land gikk inn for å redusere sine utslipp ved å signere den første universelle klimaavtalen i historien. «Parisavtalen er universell, ambisiøs, rettferdig og så juridisk bindende som det er mulig å få til», sa han. Han takket også Norge for innsatsen under møtet som han mente var til stor hjelp for å få avtalen i havn.

Post Paris-paradokset
Faibus konstaterte at det er gjort store framskritt i kampen mot klimaendringene, men at situasjonen fortsatt er bekymringsfull. « Dette er hva jeg kaller post Paris-paradokset», fortalte han.

På den ene siden blir fornybare energikilder stadig mer konkurransedyktige, og utviklingen av nye teknologier skjer raskt. Myndigheter verden over er fast bestemt på å handle, nettverk av lokale myndigheter går sammen for å finne nye løsninger, næringslivet investerer i grønne jobber, og sivilsamfunn får i større grad gjennomslag verden over.

Men til tross for denne utviklingen, sa Fabius, registreres det likevel nye varmerekorder hvert år. Samtidig utgjør fossile energikilder fortsatt en stor andel av verdens energimiks. «82 prosent av det totale energiforbruket i verden i dag er fossil», presiserte han. Verden vil nå 1,5 grader temperaturøkning allerede i 2030, og 2 grader i 2050 dersom verdens land ikke handler umiddelbart. «Fargen på termometret er dyp rød», advarte den tidligere utenriksministeren.

Umiddelbart behov for å få opp farten
«Tonen under klimatoppmøtet COP22 som ble holdt i Marrakech i november var generelt positiv», sa Fabius. I Marrakech ble det lansert en rekke initiativ for å konkretisere regelverket som følger av Parisavtalen. Han fremhevet at også to andre viktige internasjonale avtaler på klimafeltet har blitt vedtatt i løpet av det siste året. I oktober ble verdens ledere enige i Montreal om en rammeavtale for å få ned CO2-utslippene i luftfarten, og i Kigali samme måned ble det enighet om kutte i bruken av de kraftige gassene HFK.

Dette er viktige steg i riktig retning, mener Fabius, men langt fra nok for å begrense klimaendringene. « Vi må gjøre mye mer for finansiering, teknologiutvikling, klimatilpassning og for fattige land», konstaterte han, og hevdet at nøkkelen ligger i kullspørsmålet. «Hvis vi skal unngå en global katastrofe må alternative løsninger finnes veldig raskt.»

«Vi må alle sette opp farten. Handling er ikke lenger et valg, det er en forpliktelse», sa Fabius, før han oppfordret salen til å bidra til å opprettholde ånden fra Paris.

publisert den 24/07/2019

Til toppen av siden