Militærattachéens kontor

GIF

Militærattachéens kontor har som formål å representere de franske forsvarsgrenene, tilrettelegge for de bilaterale militære forbindelser, informere de franske militærmyndighetene om den militære utviklingen i Norge samt fremme eksport av fransk forsvarsmateriell.

.
.

Inkognitogata 14
0258 OSLO
Tlf: 241 16 084 eller 083, Fax: 241 16 081
mdd.oslo-amba@diplomatie.gouv.fr

- Hjemmesidene til Det franske Forsvarsdepartementet som inneholder enkelte sider på engelsk :

http://www.defense.gouv.fr

- Informasjon om Fremmedlegionen :

Word - 37.5 ko
Fremmedlegionen (Word - 37.5 ko)

publisert den 26/07/2019

Til toppen av siden