Nærings- og finansseksjonen

Nærings- og finansseksjonene ved ambassadene er den eksterne tjenesten til Direction générale du Trésor et de la Politique économique (DGTPE).

Nærings- og finansseksjonens oppgaver i Oslo er :

- i et markoøkonomisk perspektiv å tilby en økonomisk og finansiell analyse som inkluderer risikoanalyser for enkeltland, men også for enkeltsektorer.

- bidra til bilaterale økonomiske, finansielle og kommersielle bånd med de landene det har ansvar for, i samarbeid med DGTPE.

Offentlig støtte til bedriftenes internasjonale utvikling, det være seg eksport, franske investeringer i utlandet, utenlandske investeringer i Frankrike, eller deltakelse i store prosjekter.

publisert den 23/07/2019

Til toppen av siden