Nils Christian Stenseth slått til ridder av Légion d’Honneur

Professor Nils Christian Stenseth ble slått til ridder av den franske æresordenen Légion d’Honneur av Frankrikes ambassadør til Norge, Brigitte Collet, under en seremoni ved den Franske ambassade 2. desember. Til stede var Tora Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister, samt et stort antall representanter for det norske vitenskapsmiljøet og Stenseths hustru.

Nils Christian Stenseth er professor ved Universitetet i Oslo, og han er spesialisert innen statistisk modellering av langsiktige økologiske data. Hans arbeid har gjort det mulig å knytte enkelte miljøfaktorer til arktiske bestanders migrasjonssykluser. Nils Christian Stenseth har vært medlem av Det Franske Vitenskapsakademi siden 2005 (som andre nordmann siden opprettelsen). Han har tidligere ledet Det Norske Videnskaps-Akademi, og leder i dag Universitetet i Oslos Senter for fremragende studier, "Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis" (CEES).

I sin tale slo Ambassadøren fast at Nils Christian Stenseth er en norsk vitenskapsmenn av verdensry i samtiden. Hans arbeid har gjort ham til en av pionerene innen studiet av biologisk mangfold og av klimaendringenes effekt på artenes utvikling. Ambassadøren understreket også at Nils Christian Stenseth har bidratt til betydelige metodologiske fremskritt innenfor miljøvitenskapene og har visst å overføre sine tverrfaglige kunnskaper til en helt ny generasjon av biologer. Etter å ha oppsummert alle samarbeidsprosjektene Stenseth har inngått med franske forskningsinstitusjoner, takket Ambassadøren ham for å alltid ta i mot i sitt laboratorium fra 5 til 10 franske forskere (postdoktorer, doktorgradsstudenter, mastergradsstudenter), som slik utgjør den største utenlandske gruppen. Hun minnet om hvor viktig vitenskapelig forskning er for Frankrike og understreket hvor god kvaliteten er på samarbeidet med Norge på dette feltet.

I sitt svar sa Nils Christian Stenseth at han var beæret over å motta denne høye utmerkelsen og gjorde rede for historikken i samarbeidsprosjektene han har inngått med en rekke vitenskapelige ansatte ved den Franske ambassaden og ved de franske universitetene i Strasbourg, Montpellier, Paris 6, Sète og Lyon.

I den norske Regjeringens navn rettet Tora Aasland en takk til Frankrike for denne utmerkelsen som påskjønner en forsker som høster høy anerkjennelse i sitt land og som illustrerer de fremragende vitenskapelige båndene mellom Norge og Frankrike. Hun understreket at Nils Christian Stenseths karriere er forbilledlig, et eksempel til etterfølgelse og en kilde til inspirasjon for hans likemenn.

publisert den 24/07/2019

Til toppen av siden