Norske investeringer i Frankrike fortsatt høye i 2016

I 2016 resulterte totalt sju norske investeringer i 166 nye eller opprettholdte stillinger i Frankrike. Disse investeringene var hovedsakelig rettet mot beslutningssentre, i tillegg til industri- og produksjonsprosjekter.

JPEG

Selskapet Sapa Profiles, datterselskap i Orkla ASA, spesialist på innovative aluminiumsløsninger, har investert to millioner euro for å utvide selskapets fabrikk i Albi-Le Garric, i Occitanie-regionen. Denne investeringen vil kunne resultere i av et tjuetalls nye arbeidsplasser. Sapa forblir den største norske arbeidsgiveren i Frankrike, med over 2 000 medarbeidere. Den franske filialen av Norske Skogindustrier AS, en av verdens ledende bedrifter innen produksjon av publikasjonspapir, har investert 7,1 millioner euro i et produksjonsanlegg for biogass i Golbey i nordøst i Frankrike. Investeringen ble gjort i samarbeid med Bio méthodes, datterselskap i det amerikanske selskapet Arbiom, som utvikler ny teknologi for bioraffinerier.

«I dag ansetter norske selskaper mer enn 4 000 arbeidstakere på fransk territorium. Frankrikes gode plassering hva gjelder norske bedrifters investeringsbeslutninger reflekterer en global trend, frukten av kontinuerlig reform- og forbedringsarbeid for å fremme landets attraktivitet, som arbeidsmarkedsreform, gode forhold for utenlandske arbeidstakere, fleksible investeringsbetingelser og skattekutt», sier Jean-François Dobelle, Frankrikes ambassadør til Norge. I 2016 ble det gjennomført 643 planlagte utenlandske investeringer, støttet av Business France med lokale samarbeidspartnere (en økning fra 522 i 2015).

De norske bedriftenes gode resultater føyer seg inn i bildet av Frankrikes som en stadig mer attraktiv destinasjon. I 2016 ble 1117 nye utenlandske investeringsbeslutninger foretatt i Frankrike, en økning på 16% fra 2015, med 30 108 nyetablerte arbeidsplasser.

publisert den 24/07/2019

Til toppen av siden