Philippe Douste-Blazy, president for UNITAID, i Norge

Philippe Douste-Blazy, president for UNITAID og tidligere statsråd, var i Oslo 19. til 21. august. Under dette besøket, som sammenfalt med utgivelsen i Norge på engelsk av hans nye bok ”Solidarity will save the world”, møtte han norske journalister under en frokost i den franske ambassadørboligen sammen med helseminister og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre, samt norske spesialister innen innovativ finansiering. Dessuten organiserte ambassaden og NUPI en konferansedebatt med Douste-Blazy som ble streamet på sosiale medier.

Douste-Blazy har lagt grunnlaget for UNITAIDs suksess og vært pådriver for dette innovative og økonomisk nøytrale initiativet som UTIDAID representerer. I Oslo understreket han stiftelsens betydning for antivirale legemidler innen mødre- og barnehelse i / for behandlingen av HIV og tuberkulose. UNITAIDs engasjement har dessuten ført til en sterk prisreduksjon på disse medisinene. I dag nyter 94 land godt av programmer som har kommet i stand takket være UNITAID.

publisert den 24/07/2019

Til toppen av siden