Prosjektutlysning til Den franske republikkens Menneskerettighetspris

Den franske republikkens Menneskerettighetspris ”Frihet – Likhet – Brorskap” 2016 er åpen for søknader.

Prisen, som ble opprettet i 1988, er organisert av Frankrikes nasjonale, rådgivende utvalg for menneskerettigheter (CNCDH), etter mandat fra Statsministeren.

Den franske republikkens Menneskerettighetspris deles ut for å hedre individuelle eller kollektive menneskerettighetsprosjekter, uten hensyn til nasjonalitet eller landegrenser. De aktuelle prosjektene kan utføres i Frankrike eller i utlandet og må være i samsvar med et av to hovedtemaer som defineres årlig. For 2016 kan kandidatene velge mellom følgende temaer :

1. Forsvar og beskyttelse av migranter
2. Representasjon og forsvar av funksjonshemmedes rettigheter i lys av FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

Fullstendig søknad må leveres på fransk til CNCDH innen den 30. september. Den må rettes direkte til CNCDH av de frivillige organisasjonene som ønsker å søke (cncdh@cncdh.pm.gouv.fr), eller til den franske ambassaden som kan opptre som mellomledd.

Utdelingen finner sted rundt den 10. desember, i anledning FNs Menneskerettighetsdag.

For ytterligere informasjon, se http://www.cncdh.fr/fr/edition-prix/prix-des-droits-de-lhomme/prix-des-droits-de-lhomme-2016

Fem prisvinnere vil dele en samlet sum på 70.000 euro som vil deles ut av en representant fra den franske regjerningen. De fem etterfølgende vil motta en spesialpris. Kandidatene må respektere prisens betingelser.

Detaljert informasjon om framgangsmåte for å fremme et kandidatur finnes i dokumentene under. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

Word - 67.4 ko
Call for applications (English) (Word - 67.4 ko)
Word - 116.8 ko
Appel à candidatures (français) (Word - 116.8 ko)
Word - 675.2 ko
Formulaire de candidature (Français) (Word - 675.2 ko)

publisert den 24/05/2017

Til toppen av siden