The Innovation Connecting Show - Toulouse, September 16th-18th 2014

Innovation Connecting Show går av stabelen 16. – 18. september 2014 i Parc des Expositions i Toulouse. Frankrikes president, Francois Hollande, er arrangementets høye beskytter.

Ved å ta utgangspunkt i presentasjoner og sammenkobling av generiske teknologier, anvendelsesområder og behov, åpner denne internasjonale møteplassen for innovasjon, konkurransekraft og framtidig utvikling, takket være dens tverrfaglighet, for å assosiere og knytte innovasjonsteknologier sammen med markedet. Markedene må være i stand til å tilpasse seg og integrere teknologiene og samtidig skape nye, spesifikke anvendelsesområder for relevante økonomiske og sosiale strukturer.

I den forbindelse samler Innovation Connecting Show mer enn 700 utstillere, prosjektledere og innovasjonsaktører i den videste forstand av ordet. De kommer for å vise fram og promotere demonstrasjonsmodeller, prototyper, produkter, metoder og tjenester fra deres respektive forsknings- og utviklingsavdelinger.
20 000 profesjonelle aktører er ventet: nasjonale og internasjonale investorer fra offentlig og privat sektor, i tillegg til akademia og tradisjonelle bransjer som er på jakt etter innovative løsninger, samt nasjonal og internasjonal presse og fagpressen.

Nærmere 100 foredrag, rundebord-konferanser og utstillingsverksteder vil bli ledet av en profesjonell, vitenskapelig komité. Tverrfaglige innovasjonsspesialister vi legge til rette for tankerekker som videre skal påvirke framtidens innovasjoner. Noen av temaene som blir tatt opp er fremtidens fabrikker, KETs (Key Enabling Technologies), syntesebiologi, Smart Cities, framtidens internett og kommunikasjonsobjekter.

En Grand prix for innovasjon belønner de mest innovative utstillerne og prosjektlederne. Disse representerer vekst, velstand, velferd og arbeidsplasser i morgendagens samfunn.

Ved hjelp av en internasjonal kommunikasjonsplan og Frankrikes president som konferanses høye beskytter, den franske delegasjonen ved Europakommisjonen, departementet for produktiv vekst, utenriksdepartementet, departementet for høyere utdanning og forskning, departementet med ansvar for små og mellomstore bedrifter, innovasjon og digital økonomi, departementet for håndverk, handel og turisme, plasserer ICS Toulouse på kartet som verdens innovasjonshovedstad i september 2014.

Thierry MARANGÉ
Commissaire Général
Innovation Connecting Show
Tél : +33 (0)5.62.11.95.42

For nærmere informasjon, se www.ics-show.com

For mer informasjon se ICSs hjemmeside på fransk og på engelsk.

publisert den 24/07/2019

Til toppen av siden